دانلود pdf کتاب Introduction to International Arts Management :

[ad_1]

این کتاب به طور انتقادی توضیح و بررسی می کند که چگونه مدیران هنری از بیش از 40 کشور در سراسر جهان به پدیده های مختلف جهانی سازی ، دیجیتالی شدن و مهاجرت پاسخ می دهند. همچنین روش بین المللی شدن ماهیت نهادهای فرهنگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مطالعات موردی واقعی و تجارب بسیاری از پزشکان و همچنین مقایسه بین المللی چالش ها و فرصت های خاص ، نشان می دهد که چگونه تمرین در زمینه های بین المللی و بین فرهنگی اکنون اجتناب ناپذیر است. این کتاب مفاهیم اساسی ، نظریه ها و اصطلاحات مورد نیاز برای این نوع کارها را ارائه می دهد و نمای کلی از وظایف و چالش های روزانه را ارائه می دهد. این مورد علاقه مدیران هنری متقاضی و آینده نگر خواهد بود که می خواهند درک بیشتری از روش پیچیده پیشرفت این رشته ایجاد کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Introduction to International Arts Management :