دانلود pdf کتاب Introduction to Earnings Management :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی جامع و به روز از نظریه و ادبیات مدیریت درآمد را در اختیار محققان و محققان قرار می دهد. در حالی که این س questionsالات جدیدی را برای تحقیق در آینده ایجاد می کند ، این کتاب همچنین می تواند برای سایر احزاب که به گزارشگری مالی اعتماد می کنند برای تصمیم گیری مانند مقررات نظارتی ، سیاست گذاران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و دروازه بان ها ، مانند حسابرس و تحلیلگران ، مفید باشد. این کتاب به طور خلاصه ادبیات موجود را ارائه می دهد و بینش جدیدی را در زمینه های تحقیقاتی ، مانند تفاوت بین مدیریت سود ، تقلب ، کیفیت سود ، مدیریت تأثیر و مدیریت انتظار ارائه می دهد. سازش بین فعالیتهای مدیریت فعالیت ؛ معیارهای ویژه درآمد را مدیریت کنید و طبقه بندی انگیزه های مدیریت درآمد بر اساس یک چارچوب نظری جامع.

[ad_2]

دانلود کتاب Introduction to Earnings Management :