دانلود pdf کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :

[ad_1]

این کتاب بی نظیر از یک روش حل مسئله برای مطالعه اقتصاد اینترنت استفاده می کند ، که شامل تضاد تناقض آن با اقتصاد کلاسیک ، تجزیه و تحلیل آن و توسعه اقتصاد اینترنت در روسیه مدرن است. نویسندگان معنای آن و اصول اساسی را مطالعه می کنند ، عواملی را که بر عملکرد و توسعه آن تأثیر می گذارند ، بحران اقتصاد اینترنت را تجزیه و تحلیل می کنند و یک تحلیل مقایسه ای از اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک انجام می دهند. این کتاب در درجه اول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مربیان و محققانی است که اصول اقتصاد کلان مدرن را مطالعه می کنند. بر اساس نتیجه گیری و نتایج ارائه شده در اینجا ، آنها قادر به ایجاد مطالعات علمی خود هستند. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل مسئله اقتصاد اینترنتی و اقتصاد کلاسیک امکان شناسایی ویژگی ها و چشم اندازهای توسعه و شکل گیری توصیه هایی برای مدیریت بسیار موثر سیستم های اقتصادی مدرن را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :