دانلود pdf کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از یک مجموعه ، به دنبال درک مجدد مناطق جغرافیایی آسیا است. به جای یک هسته ثابت در شرق آسیا ، این لبه جنوبی آسیا ، همانند گروه تجاری ASEAN ، و نقش آن در توسعه روابط بین المللی در آسیا ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همکاران شامل بسیاری از متخصصان برجسته در این زمینه هستند ، که این اطمینان را می دهد که این کتاب متن عملی دانشجویان ، دانش پژوهان و تصمیم گیرندگان در جامعه مدنی است که طیف سیاسی معاصر آسیا را در زمان واقعی کاوش می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India