دانلود pdf کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016

[ad_1]

این کتاب بر روی آخرین فن آوری های مربوط به پیشرفت در کامپیوترهای نرم ، سیستم هوشمند و برنامه ها متمرکز است. مجموعه مقالات ASISA 2016 کارهای جدید و بدیعی را در زمینه کامپیوترهای نرم ، سیستم های هوشمند و برنامه های کاربردی توسط متخصصان و محققان نوظهور ارائه می دهد. اینها آخرین فناوری هایی هستند که در زمینه های مختلف بسیار کاربردی هستند. در این مقاله مشکلات بسیار پیچیده در دنیای واقعی بحث شده است که با روشهای سنتی ریاضی نمی توان به راحتی آنها را حل کرد. با روشهای ملایم رایانه ای می توان به راه حل درست مشکلات رسید. رایانه های نرم نمایانگر مجموعه ای از فنون رایانه ای است که از الگوریتم های تکاملی ، الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت ، الگوریتم های الهام گرفته از زیست ، شبکه های عصبی و منطق فازی الهام گرفته شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016