دانلود pdf کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش دولت های محلی در جهان در مدیریت ارتباط بین مهاجرت ، ادغام و توسعه دارد. بر اساس مطالعات موردی از شمال و جنوب جهانی ، این کار تطبیقی ​​شکافی را در ادبیات موجود پر می کند که بیشتر در مهاجرت متمرکز شده است ، همانطور که شهرهای اروپا و آمریکای شمالی به آن پرداخته اند. بعلاوه ، این موضوع با رویارویی با تجارب شمال با نگرشها و استراتژیهای مشاهده شده در کشورهای اعزامی ، بحث فعلی را تشدید می کند. که به وضوح نشان می دهد تحرک بین المللی به یک مشکل جهانی برای شهرهای هر دو طرف طیف مهاجرت تبدیل شده است. این کار ابتکاری منبع ارزشمندی را برای دانشجویان و دانش پژوهانی که در علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و توسعه فعالیت می کنند ، فراهم می کند. علاوه بر تمرین کنندگان و سیاست گذاران.

[ad_2]

دانلود کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective