دانلود pdf کتاب International Election Observation in the Commonwealth Caribbean : Race, Aid and Democratization

[ad_1]

این کتاب عملکرد مشاهده بین المللی انتخابات را در زمینه کارائیب بررسی می کند. این مقاله مروری بر دیدگاه مشترک کارائیب و یک مطالعه موردی مختصر از گویان را بین سالهای 1964 تا 2015 فراهم می کند. به طور دقیق تر ، این مطالعه فرایندی را که ناظران انتخابات به عنوان بازیگران مهم در انتخابات در کشورهای مشترک المنافع کارائیب تبدیل شدند ، بررسی می کند. یکی از مسائلی که این کتاب در نظر دارد این است که چرا کشورهای کارائیب نهاد مشاهده را در چارچوب حاکمیت می پذیرند. پرونده گویان و سایر ایالت های کارائیب آنگلو-کیپ نشان می دهد که هزینه نداشتن ناظر چند بعدی بوده و نگرانی های مربوط به احترام به حاکمیت این ایالت را پنهان کرده است.

[ad_2]

دانلود کتاب International Election Observation in the Commonwealth Caribbean : Race, Aid and Democratization