دانلود pdf کتاب Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection

[ad_1]

این کتاب در مورد تأثیرات تغییر اقلیم که در هر قاره احساس می شود بحث می کند و زمینه علمی تعدادی از رویکردهای مدرن و روش های مدرن برای نظارت بر محیط ، رفتار اجتماعی و انتظارات انسان در مورد حفاظت از محیط را فراهم می کند. . این کتاب از دیدگاه رشته های مختلف از فیزیک گرفته تا علوم اجتماعی به این موضوعات می پردازد و چالش های کنونی و چشم اندازهای آینده را برجسته می کند. در تاریخ 1 ژانویه 2016 ، 17 هدف توسعه پایدار (SDG) تعریف شده در دستور کار توسعه پایدار 2030 – 12 مورد از آنها شامل تغییر تغییرات آب و هوایی است – رسماً لازم الاجرا شد. برای دستیابی به توسعه پایدار ، هماهنگی سه عنصر اصلی به هم پیوسته: رشد اقتصادی ، شمول اجتماعی و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است و خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection