دانلود pdf کتاب Intensionality

[ad_1]

از زمان تأسیس ، مجموعه چشم اندازها در منطق و یادداشت های سخنرانی در منطق شاهکارهای منطق پیشرو را منتشر کرده اند. بسیاری از کتابهای اصلی این مجموعه سالهاست که در دسترس نیستند ، اما اکنون دوباره در دست چاپ هستند. این جلد ، بیست و دومین انتشار در مجموعه یادداشت های سخنرانی در منطق ، بحثی را در مورد مفهوم عمد در فلسفه ، منطق ، زبان شناسی و ریاضیات آغاز می کند. این مقالات از کارگاهی برگزار شد که در اکتبر 2000 در دانشگاه مونیخ برگزار شد. برخی از مقالات به موضوعات فلسفی برخاسته از رویکرد احتمالی جهان به هدف می پردازند. دیگران به جنبه های فنی منطق معین اختصاص یافته اند. این جلوه با مقالاتی در فلسفه ، زبانشناسی ، ریاضیات و علوم رایانه ، ماهیت خاص میان رشته ای خاص عمد را برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Intensionality