دانلود pdf کتاب Intelligent Systems Technologies and Applications :

[ad_1]

این کتاب مقالاتی است که پس از کنفرانس به طور کامل بررسی شده است سومین سمپوزیوم بین المللی فناوری ها و کاربردهای سیستم های هوشمند (ISTA’17) ، 13-16 سپتامبر 2017 ، مانیپال ، کارناتاکا ، هند. همه موارد ارسالی براساس اهمیت ، تازگی و کیفیت فنی آنها ارزیابی شد. این دوره ها شامل 34 مقاله است که برای ارائه در طول سمپوزیوم انتخاب شده اند.

[ad_2]

دانلود کتاب Intelligent Systems Technologies and Applications :