دانلود pdf کتاب Intelligent Systems, Technologies and Applications : Proceedings of ISTA 2018

[ad_1]

این کتاب جنبه های مختلف فناوری های سیستم های هوشمند و کاربردهای آنها را بررسی و بحث می کند. این دوره از کنفرانس بین المللی چهارمین سمپوزیوم فناوری ها و برنامه های سیستم های هوشمند (ISTA’18) ، 19-22 سپتامبر 2018 ، بنگلور ، هند ، با دقت ارزیابی شده است. همه موارد ارسالی براساس اهمیت ، تازگی و کیفیت فنی آنها ارزیابی شد. این کتاب شامل 20 مقاله برای ارائه در طول هم اندیشی است. این کتاب در درجه اول برای این منظور در نظر گرفته شده و منبع ارزشمندی را برای محققان و دانشمندان درگیر در زمینه های مختلف با سیستم های هوشمند فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Intelligent Systems, Technologies and Applications : Proceedings of ISTA 2018