دانلود pdf کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :

[ad_1]

در این کتاب آخرین تحقیق در زمینه کنترل هوشمند دو م keyلفه اصلی در شبکه های هوشمند یعنی شبکه های کوچک (MG) و وسایل نقلیه الکتریکی (EV) بحث شده است. این برنامه بر روی توسعه چارچوب های نظری و پیشنهاد الگوریتم های مربوطه ، به منظور برنامه ریزی بهینه عناصر مجازی تحت عدم قطعیت های مختلف ، تمرکز دارد ، به طوری که کل هزینه استفاده از سیستم شارژ میکرو یا EV می تواند به حداقل برسد و سیستم ها تثبیت شوند. با استفاده از فاکتورهای تصادفی در فرمول بندی مسئله و الگوریتم های مربوطه طراحی شده ، بینشی در مورد نحوه عدم قطعیت و توسعه استراتژی های منطقی در عملکرد سیستم های شبکه هوشمند فراهم می کند. نوشته شده توسط متخصصان برجسته ، منبع ارزشمندی برای محققان ، دانشمندان و مهندسان در زمینه مدیریت هوشمند شبکه های برق آینده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :