دانلود pdf کتاب Intelligent Computations: Abstract Fractional Calculus, Inequalities, Approximations :

[ad_1]

این کتاب کوتاه ، تجزیه و تحلیل کسری قوی از ویژگی های مناسب فضای Banach در یک حوزه واقعی را ارائه می دهد. نتایج این کتاب ماهیتی انتزاعی دارد: نابرابری های تحلیلی ، رویکرد کرووکین به توابع و رویکرد شبکه عصبی. فصول مستقل هستند و به طور مستقل قابل خواندن هستند. این کتاب مختصر برای استفاده در کلاسهای تحصیلات تکمیلی مرتبط و بسیاری از پروژه های تحقیقاتی مناسب است. لیست گسترده ای از منابع برای هر فصل ارائه شده است. نتایج این کتاب مربوط به بسیاری از زمینه های ریاضیات خالص و کاربردی است. به همین ترتیب ، منبع منحصر به فردی برای محققان و افزودنی ارزشمند به کلیه کتابخانه های علمی و مهندسی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Intelligent Computations: Abstract Fractional Calculus, Inequalities, Approximations :