دانلود pdf کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیقات در زمینه بهینه سازی ، مدل سازی و الگوریتم ها را ارائه می دهد ، که در مورد مشکلات واقعی برنامه های کاربردی مرتبط با روش های نوآورانه جدید بحث می کند. الزامات و خواسته های حل مسئله به طور چشمگیری افزایش یافته است و فناوری های جدید مهندسی کامپیوتر و مهندسی دامنه پوشش داده ها را در سراسر جهان کاهش داده است. پیشرفت های اخیر در فناوری ارتباطات اطلاعاتی (ICT) به کاهش شکاف در پوشش دامنه در سراسر جهان کمک کرده است. این کتاب یک کار مرجع ارزشمند برای محققان در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر با تمرکز ویژه بر مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مدیران ، اقتصاددانان و تصمیم گیرندگان است.

[ad_2]

دانلود کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations