دانلود pdf کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices

[ad_1]

این کتاب در مورد مرور طیف گسترده ای از مباحث مربوط به آموزش زبان دوم و خارجی ، مانند سنجش ، تلفظ ، صحبت کردن ، گوش دادن ، خواندن ، نوشتن و آموزش زبان مبتنی بر محتوا مشاوره ای ارائه می دهد. بر اساس بینش سایر متخصصان این زمینه ، به معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کمک می کند تا ایده کلاس معکوس را بهتر درک کنند. در این کتاب مثالهایی برای معلمانی که می خواهند مرور کلاسهای خود را شروع کنند ، و ایده های اضافی برای کسانی که قبلاً در حال مرور هستند ، آورده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices