دانلود pdf کتاب Inkjet-Configurable Gate Array : Towards Application Specific Printed Electronic Circuits

[ad_1]

این پایان نامه از پیشرفت تحقیقات عالی در زمینه توسعه مدارهای چاپی الکترونیکی خاص (ASPE) گزارش می کند. این مفهوم جدید Inkjet Configurable Gate Array (IGA) را به عنوان یک روش تولید طراحی برای نقشه برداری مستقیم از ویژگی های دیجیتال در بالای ساختارهای پیش ساخته جدید معرفی می کند. پایان نامه با جزئیات تولید انبوه IGA آغاز می شود و سپس روشهای قابل تنظیم Drop-on-Demand را برای فلز سازی IGA ارائه می دهد. سرانجام ، این مناسب بودن IGA را برای شخصی سازی و افزایش درآمد و گزارش هایی را درباره ادغام مدارهای مختلف به صورت انبوه IGA نشان می دهد. علاوه بر برجسته سازی نتایج جدید ، این مقاله همچنین مقدمه ای جامع در مورد الکترونیک چاپی ، از توسعه فناوری گرفته تا روش های طراحی ، ابزارها و کیت ها ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Inkjet-Configurable Gate Array : Towards Application Specific Printed Electronic Circuits