دانلود pdf کتاب Information Innovation Technology in Smart Cities :

[ad_1]

این کتاب شهرهای هوشمند و فناوری های اطلاعاتی را توصیف می کند که شرایط بهتر زندگی در شهرهای فردا را فراهم می کند. این شامل یافته های پژوهشی از 27 کشور در سراسر جهان ، از دانشگاه ، صنعت و دولت است. این شامل تعدادی از موضوعات اصلی در فن آوری مدرن و راه حل های مربوط به شهرهای هوشمند ، از جمله داده های بزرگ و محاسبات ابری ، سیستم عامل های همکاری ، زیرساخت های ارتباطی ، سلامت هوشمند ، توسعه پایدار و مدیریت انرژی است. خواندن ضروری برای محققانی که روی سیستم های ارتباطی اطلاعاتی و اطلاعاتی ، داده های بزرگ ، اینترنت اشیا ، امنیت سایبری و سیستم های انرژی فیزیکی سایبری کار می کنند. همچنین برای دانشجویان پیشرفته که در این مناطق کاوش می کنند ، بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Information Innovation Technology in Smart Cities :