دانلود pdf کتاب Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017) – Volume 2 :

[ad_1]

این جلد شامل 73 مقاله ارائه شده در ICTIS 2017: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سیستم های هوشمند است. این کنفرانس در تاریخ 25 و 26 مارس 2017 در احمدآباد هند برگزار شد و به طور مشترک توسط اتاق های بازرگانی و صنایع وابسته هند (ASSOCHAM) بخش گجرات ، بنیاد GR ، انجمن ماشین آلات رایانه ای ، بخش احمدآباد و با حمایت انجمن رایانه برگزار شد. هند بخش چهارم – ارتباطات و بخش پنجم – آموزش و پژوهش. این مقالات بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن در محاسبات هوشمند ، ذخیره سازی ابری ، داده کاوی و تجزیه و تحلیل نرم افزار تمرکز دارند. اصول مختلف تحلیل داده ها و الگوریتم های مورد بحث برای محققان این حوزه مفید است.

[ad_2]

دانلود کتاب Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017) – Volume 2 :