دانلود pdf کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :

[ad_1]

این مراحل بین مهندسان ، طراحان و مدیران در زمینه حمایت از زنجیره های ارزش واقعی با تولید محصولات محدوده تولید شده اضافی ، ایده و دانش را مبادله می کنند. مقالات این کنفرانس نمای کلی و چند رشته ای را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :