دانلود pdf کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria

[ad_1]

این کتاب نسخه های گسترده ای از بهترین مقالات ارائه شده در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و مناطق کاربردی آن (GJCIE) را که در تاریخ 20 تا 21 ژوئیه 2017 در وین برگزار شد ، جمع آوری می کند. آنها تصویری از وضعیت فعلی امور را در سه زمینه اصلی تحقیقاتی مرتبط ، یعنی مهندسی صنایع ، مهندسی و مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی سیستم های بهداشتی ارائه می دهند. این کتاب برای تلفیق نظریه و عمل و ادغام دیدگاه های مختلف ، از دانشگاهی گرفته تا صنعتی و دولتی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria