دانلود pdf کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications

[ad_1]

این کتاب یک بعد حیاتی برای حوزه میان رشته ای زیست محیطی صنعتی (IP) و یکی از چهار حوزه آن – همزیستی صنعتی (IS) فراهم می کند. این کتاب به موقع مفهوم حلقه بسته را ارائه می دهد و توضیح می دهد که چگونه صنایع و جوامع می توانند به پایداری محیط زیست دست یابند ، که این یک ضرورت برای مشاغل امروزی است. این مطالعه مروری اساسی بر تعاریف و تحولات IP و IS دارد و نقش اساسی آنها را در بهبود پایداری محیط زیست تعیین می کند. نویسنده درس های ارزشمندی را که باید آموخته شود شناسایی می کند و چارچوب های مفهومی را برای هدایت برنامه های IE و IS آینده ارائه می دهد. تبدیل سیستم های صنعتی به اکوسیستم های صنعتی حلقه بسته تأثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط را به طرز چشمگیری کاهش می دهد. بنابراین ، این کتاب یک مطالعه مهم است نه تنها برای دانشگاهیان در مدیریت عملیاتی ، بلکه همچنین برای کسانی که علاقه مند به تضمین آینده ای پایدار از نظر محیط زیست هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications