دانلود pdf کتاب Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches

[ad_1]

این کتاب تصویری از تحولات اخیر در بهبود خواص و عملکرد مواد و سازه های مهندسی را ارائه می دهد. در مورد خصوصیات مدل سازی مربوط به زمینه های مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و نوری کلاسیک ، و همچنین موارد مربوط به مقادیر خاص سطح (به عنوان مثال زبری ، سایش و تنظیمات ناشی از سطوح) بحث می شود. مواد ارائه شده از فلزات کلاسیک و مواد مصنوعی به ترکیب. رقابت پذیری ناشی از کارایی هزینه (به عنوان مثال سازه های سبک تر و پس انداز سوخت مربوطه برای سیستم های حمل و نقل) و پایداری (به عنوان مثال قابلیت بازیافت یا قابلیت استفاده مجدد) نیروی محرکه پیشرفت های مهندسی هستند. به دلیل چرخه های ارزیابی مداوم ، نظارت دقیق بر نتایج این تلاش ها دشوار است.

[ad_2]

دانلود کتاب Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches