دانلود pdf کتاب I Will Surround You

[ad_1]

مجموعه درخشان جدید داستان کوتاه توسط نویسنده و ویراستار برنده جایزه ، کنراد ویلیامز ، شامل دو داستان کوتاه کاملاً جدید و کارهای قبلاً جمع آوری نشده. مجموعه ای ویرانگر و عمیقاً هیجان انگیز که استخوانهای درهم و بافته وضعیت انسان را جستجو می کند – غم دردناک و وحشت زیبایی که همه ما را احاطه کرده است. پیچیده ، صمیمی و تکان دهنده است. یک شاهکار.

[ad_2]

دانلود کتاب I Will Surround You