دانلود pdf کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach

[ad_1]

این کتاب شرح عملکرد عملی مختلف برداشتن رحم را با لاپاراسکوپی ، لاپاراتومی و جراحی واژن با کمک معمولی و رباتیک آغاز می کند. هیسترکتومی لاپاراسکوپی از چند دهه گذشته به عنوان یک تکنیک اضافی برای برداشتن رحم در دسترس بوده است. از آنجا که نور لازم ، تقویت و مهارت پیشرفته در عمل جراحی 200 ساله گذشته برای اولین بار توسط لاپاراسکوپی مطرح شد ، ویراستاران قصد دارند روشهای لاپاراسکوپی و به دنبال آن روشهای سنتی هیسترکتومی را با لاپاراتومی و جراحی واژن بررسی کنند. .

[ad_2]

دانلود کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach