دانلود pdf کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 آموزش ارائه شده در 26 امین کارگاه پیشرفت طراحی مدار آنالوگ است. طراحان خبره در زمینه موضوعات متنوعی با طراحی مدار آنالوگ ، با مشارکت های خاص با ADC های ترکیبی ، سنسورهای هوشمند برای اینترنت اشیا ، زیر 1 ولت و طراحی پیشرفته آنالوگ به آنالوگ ، اطلاعاتی را در اختیار خوانندگان قرار می دهند. این کتاب به عنوان یک ارجاع ارزشمند به جدیدترین موارد ، برای هر کسی که در تحقیق و توسعه مدارهای آنالوگ نقش دارد ، است.

[ad_2]

دانلود کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017