دانلود pdf کتاب Human Factors in Aviation

[ad_1]

نسخه کاملاً به روز شده و گسترده نسخه بسیار موفق دوم عوامل انسانی در هواپیمایی، این کتاب برای جامعه هواپیمایی گسترده – دانشجویان ، مهندسان ، دانشمندان ، خلبانان ، خلبانان ، پرسنل دولتی و غیره – نوشته شده است. ، فناوری و پیاده سازی) و همچنین دانش علمی. با موضوعات کلی تر شروع کنید: این به موضوعات خاص تری مانند عملکرد خلبان ، عوامل انسانی در طراحی هواپیما و وسایل نقلیه و سیستم ها می رود.

  • از مثالهای واقعی خطرات و راه حلها استفاده کنید
  • شامل فصل جدیدی در مورد مدیریت منابع کابین است
  • جهت های آینده روانشناسی هواپیمایی و عوامل انسانی در هواپیمایی را در دو فصل جداگانه مطالعه کنید.
  • بر دیدگاه بین المللی تأکید کنید
  • [ad_2]

    دانلود کتاب Human Factors in Aviation