دانلود pdf کتاب How to Build and Maintain an Effective Pharmaceutical Quality Management System

[ad_1]

نحوه تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت دارویی موثر بینش منحصر به فردی در مورد چگونگی درک ما از عوامل انسانی در مورد کیفیت دارو به اشتراک بگذارید. این روش های عملی برای بهبود تفکر سیستم و راه های ایجاد سیستم های مدیریت کیفیت موثر را توصیف می کند. بینش ها از تجربیات نویسنده در اداره داروی فدرال ایالات متحده (FDA) و به عنوان رهبر ابتکارات FDA در PAT و قرن 21 و در نهایت به عنوان یک مدیر اجرایی در صنعت حاصل می شود. این کتاب مفاهیم اساسی را توصیف می کند و توضیح می دهد که چگونه می توانید درک خود را از QMS بهبود ببخشید ، به ویژه با تمرکز بر نقش اساسی عوامل انسانی با استفاده از مثالهای واقعی.

  • از مطالعات موردی صریح برای نشان دادن ایده ها از طریق محتوا استفاده کنید
  • سه زمینه اصلی ، از جمله مدیریت ، سرپرستان و کارکنان را برجسته کنید
  • نوشته شده توسط یک رهبر در زمینه با تجربه در زمینه های نظارتی ، تحقیقاتی و فنی
  • [ad_2]

    دانلود کتاب How to Build and Maintain an Effective Pharmaceutical Quality Management System