دانلود pdf کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials

[ad_1]

این جلد ویرایش شده مورخان ، مردم شناسان و باستان شناسان را گرد هم آورده تا جهان بحث برانگیز اجساد اپیدمی و دفع آنها را بررسی کند. چرا مراسم تشییع جنازه اغلب در مرکز اختلافات ، اتهامات و اعتراضات هنگام اپیدمی ها است؟ چرا اجساد انسانی تولید شده در هنگام شیوع بیماری های عفونی نه تنها برای زندگی بلکه برای بقای جامعه و تمدن نیز خطرناک تلقی می شود؟ با بررسی موارد مرگ سیاه به ابولا ، همکاران این ایده غالب را به چالش می کشند که یک چارچوب جهانی و عفونی می تواند اهمیت و تأثیر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جنازه اپیدمی را توضیح دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials