دانلود pdf کتاب High-Resolution Microwave Imaging :

[ad_1]

این کتاب به توصیف تصویربرداری مایکروویو جامع و فناوری های پردازش اطلاعات با وضوح فوق العاده پرداخته و در مورد تئوری ها ، روش ها و دستاوردهای جدید در زمینه های تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا بحث می کند. فصل های آن ، که حاوی نتایج و مثالهای تحقیقاتی فراوانی است ، خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق نویسندگان در سالهای اخیر را ارائه می دهد. این کتاب برای محققان ، مهندسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه سیستم های الکترونیکی ، پردازش اطلاعات سیگنال و تجزیه و تحلیل داده ها ، رادار سنجش از دور مایکروویو و تصویربرداری مایکروویو و همچنین فناوری فضایی ، به ویژه در سنجش از دور مایکروویو و در آسمان یا در نظر گرفته شده است. فضا. زمینه های رادار تصویربرداری مایکروویو.

[ad_2]

دانلود کتاب High-Resolution Microwave Imaging :