دانلود pdf کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :

[ad_1]

این کتاب بر اساس استفاده از هسته های پردازنده نرم آماده برای طراحی FPGA است. این کتاب به ویژه بر روی تخته های Altera FPGA تمرکز دارد. این کتاب بسیاری از نیازهای مختلف سیستم جاسازی شده را بررسی می کند و خوانندگان خود را برای طراحی عملی و توسعه چنین سیستم هایی آماده می کند. بسیاری از مثالهای مفصل و مطالعات موردی برای امکان درک صحیح مفاهیم طراحی گنجانده شده است. این کتاب در درجه اول به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های اصلی یا آزمایشگاهی در سیستم های جاسازی شده مبتنی بر FPGA طراحی شده است و برای دانشجویان و همچنین مدرسان جذاب خواهد بود. این کتاب از یک رویکرد اتودیداکتیک پیروی می کند ، که این کتاب همچنین برای سرگرمی ها و افرادی که می خواهند با تابلوهای Altera FPGA آشنا شوند ، مناسب است.

[ad_2]

دانلود کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :