دانلود pdf کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :

[ad_1]

در این کتاب درسی ، محققان علوم اجتماعی با تمرکز بر پایداری ، یافته های خود را از جمله کارهای تجربی ، مطالعات موردی ، آموزش و یادگیری نوآوری ها و پروژه های کاربردی را مورد بحث قرار می دهند. بدین ترتیب ، این کتاب زمینه ای برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده از انجام پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این ، این رویکردها و پروژه های روش شناختی را با هدف درک بهتر پایداری در جامعه و بخش های اقتصادی معرفی می کند. این بررسی چند رشته ای کار محققان را از طیف علوم اجتماعی ارائه می دهد. این باعث ایجاد تفکر نوآورانه در مورد تأثیر علوم اجتماعی بر توسعه پایدار و بالعکس می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :