دانلود pdf کتاب Handbook of Disaster Research :

[ad_1]

این کتابچه راهنمای به موقع بر این اصل استوار است که فاجعه ها ساختاری اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایای علمی اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناختی و عملی را فراهم می کند. توجه به مباحث مفهومی مربوط به مفهوم “فاجعه” و موضوعات روش شناختی در مورد تحقیقات مربوط به فاجعه مورد توجه قرار گرفته است. این شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و پیامدهای آن برای تحقیقات آینده است. این کار اصلی ، در حالی که به طور کامل چگونگی رشد زمینه را شرح می دهد ، اولین مجموعه بین رشته ای از تحقیقات مربوط به فاجعه است.

[ad_2]

دانلود کتاب Handbook of Disaster Research :