دانلود pdf کتاب Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015

[ad_1]

این کتاب در مورد پروژه چهارم هفتم بودجه اتحادیه اروپا ، Go4Hybrid (تخفیف منطقه خاکستری برای روشهای ترکیبی RANS-LES) گزارش می دهد. این یافته های جدیدی را در مورد دقت و اطمینان از روش های فعلی ترکیبی RANS-LES ارائه می دهد. این فرمولاسیون بهبود یافته هر دو استراتژی ترکیبی غیر منطقه ای و جاسازی شده ، همراه با اعتبار سنجی آنها در طیف گسترده ای از موارد فعلی را توصیف می کند و برنامه های اصلی صنعتی را برجسته می کند. این کتاب به دانشجویان ، محققان و متخصصان در زمینه پویایی جریان محاسباتی کاربردی با یک راهنمای مرجع به موقع ، عمل گرا ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015