دانلود pdf کتاب Gerald the Giant Giant

[ad_1]

شادی عظیم صفحات این کتاب تصویری هوشمندانه و خلاقانه را پر کرده است.
جرالد چیزی فراتر از یک غول است. او یک غول عظیم است! این جشن تازه ، قافیه و طنزآمیز از جرالد ملایم و خود غول پیکر او مطمئنا خوانندگان جوان را به وجد می آورد.

[ad_2]

دانلود کتاب Gerald the Giant Giant