دانلود pdf کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation

[ad_1]

این کتاب به مطالعه جزایر و نقش آنها در جهانی جهانی اختصاص یافته است. جدا از جغرافیای ساحلی یا اقیانوسی / دریایی ، تاکنون مطالب گسترده کمی در مورد تخصص جغرافیای جزیره کوچک وجود دارد. هدف آن پل زدن چشم اندازهای علمی طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی است. در جغرافیای جزایر کوچک ، خوانندگان در مورد توسعه فیزیکی جزایر ، اهمیت فرهنگی و سیاسی آنها و همچنین ویژگی های اقتصادی آنها می آموزند. این کتاب محققان ، دانشجویان و محققانی است که به ویژگی های خاص در مناطق فضایی جزایر علاقه مند هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation