دانلود pdf کتاب Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications :

[ad_1]

این کتاب مهندسی متمرکز در مورد ریاضیات مورد نیاز برای درک احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی را ارائه می دهد ، که از رشته های ریاضی اساسی هستند که در مهندسی ارتباطات استفاده می شوند. نویسنده مفاهیم اساسی این مباحث را تا حد ممکن واضح توضیح می دهد تا افرادی که شناخت عمیقی از این مباحث ریاضی ندارند ، بهتر بتوانند از کاربردهای آنها در مسائل واقعی قدردانی کنند. مثالهای کاربردی از مناطق مختلف ارتباطی ترسیم شده اند. اگر یک خواننده علاقه مند به درک احتمالات و فرآیندهای تصادفی است که به طور خاص برای شبکه ها و سیستم های ارتباطی مهم هستند ، این کتاب نیاز او را تأمین می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications :