دانلود pdf کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :

[ad_1]

این کتاب یک فرمول دقیق تحلیلی و مراحل طراحی گام به گام برای طراحی الکترومغناطیسی (EM) ساختارهای جذب کننده رادار (RAS) را ارائه می دهد. این مدل هر دو مدل مدار معادل و روش نقشه اسمیت را با تصاویر توضیح می دهد تا درک روشنی از مراحل طراحی RAS چند لایه با توجه به مشخصات مورد نظر داشته باشد. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیق و توسعه است که در زمینه طراحی و توسعه RAS فعالیت می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :