دانلود pdf کتاب Fundamentals of Boundary-Layer Meteorology :

[ad_1]

این کتاب راهنما یک سری معادلات اساسی را پیشنهاد می دهد که حفظ جرم (هوای خشک ، بخار آب ، گاز کمیاب) ، حرکت و انرژی را در جو پایین کنترل می کند. ساده سازی هر یک از این معادلات در متن فرایندهای لایه مرزی انجام می شود. با گسترش این مقایسه ها ، نویسنده سپس مجموعه مهمی از موضوعات را مورد بحث قرار می دهد ، از جمله (1) تولید و از بین بردن تلاطم ، (2) توازن نیرو در مناطق مختلف جو پایین ، (3) جریان سایبان ، (4) توزیع مسیر و رد پای تئوری ، (5) اصول اندازه گیری و تفسیر سیل ، (6) مدل برای تبخیر خاک ، (7) مدل برای پاسخ دمای سطح به تغییر در کاربری زمین ، و (8) محاسبات مرزی برای لایه مرزی برای گرما ، بخار آب و دی اکسید کربن. مجموعه مشکلات در انتهای هر فصل برای تقویت مفاهیم و نظریه ارائه شده در متن اصلی ارائه شده است. این جلد مجموعه ای از بینش های به دست آمده توسط نویسنده در طول فعالیت آکادمیک خود به عنوان یک محقق و معلم در زمینه هواشناسی لایه مرزی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Fundamentals of Boundary-Layer Meteorology :