دانلود pdf کتاب Frontiers in Computational Intelligence :

[ad_1]

این کتاب مجموعه مشارکت های مختلفی است که وضعیت امور در زمینه های خاص هوش رایانه را نشان می دهد. این کتاب که به دقت ساخته شده است ، تولد 65 سالگی رودولف کروسه را گرامی می دارد. تمرکز اصلی این مشارکت ها در پردازش داده های مبهم و همچنین اطلاعات نامطمئن و نادرست با روش های خودکار ، استفاده از تکنیک های آماری ، نظریه کنترل ، گروه بندی ، شبکه های عصبی و غیره برای بهره برداری از دانش مفید و مفید است.

[ad_2]

دانلود کتاب Frontiers in Computational Intelligence :