دانلود pdf کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization

[ad_1]

این جلد با آخرین موضوعات ، مفاهیم ، روندها و مضامین تحقیق ، عمل و سیاست ، مروری مدرن از زمینه های در حال تحول به سرعت در صنعت کشاورزی دارد. با تأکید ویژه بر فناوری ، نوآوری در فرآیند و محصول ، نویسندگان طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به موضوعاتی مانند تحقیق و توسعه ، انتقال فناوری و حق ثبت اختراع و صدور مجوز را با توجه ویژه به نقش نهادهای دانشگاهی ، سازمان های خصوصی و آژانس های دولتی پوشش می دهند برای تولید و انتشار دانش. این مطالعات موردی ابتکارات نوآورانه در سراسر صنعت ، محققان ، رهبران تجارت ، مدیران دانشگاه ها و سیاست گذاران را در مورد پیامدهای چند وجهی این بخش پویا و بحث برانگیز مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

دانلود کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization