دانلود pdf کتاب Free to Believe, Free to Speak

[ad_1]

جری جانسون ، رئیس سازمان ملی پخش مذهبی ، در این دفاع پرشور از اولین اصلاحیه ای که مصادیق ظالمانه سخنرانی مسیحیان را افشا ، تبعید یا مجازات می کند ، از حق مسیحیان برای بیان عقایدشان دفاع می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Free to Believe, Free to Speak