دانلود pdf کتاب Foundations of Aural Rehabilitation : Children, Adults, and Their Family Members

[ad_1]

مبانی توانبخشی شنوایی: کودکان ، بزرگسالان و خانواده های آنها یک کتاب درسی عالی است که دارای بسیاری از پیشنهادات عملی ، برنامه های نمونه ، مواد آموزشی ، مطالعات موردی و تمرینات کلاسی است که آخرین تحقیقات را به گونه ای ارزیابی می کند که ملاحظات عملی را برانگیزد. خواندن آن جامع و آسان است و شامل بسیاری از جداول ، شکل ها و عکس های خوب برای برنامه ریزی سخنرانی ها و بحث های کلاس است. این فصل ها به خوبی سازمان یافته و منطقی از یک موضوع به موضوع دیگر می روند تا قالبی خوانا و “دانش آموز پسند” داشته باشند.

[ad_2]

دانلود کتاب Foundations of Aural Rehabilitation : Children, Adults, and Their Family Members