دانلود pdf کتاب Fossil Fuels

[ad_1]

با توضیح چگونگی استفاده از منابع ، مشکلات پیش روی منابع طبیعی و آینده ، خوانندگان را با سوخت های فسیلی آشنا کنید. عکس های واضح و متن آسان برای خواندن به درک خوانندگان جوان کمک می کند. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافی ، جدول زمانی ، حقایق جالب ، س questionsالات پیوند ، واژه نامه و فهرست است. کدهای QR موجود در کتاب به خوانندگان امکان دسترسی به منابع خاص کتاب را برای ادامه یادگیری می دهند. مطابق با استانداردهای اصلی مشترک و مرتبط با استانداردهای ایالتی. DiscoverRoo یک چاپ از Pop! ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

دانلود کتاب Fossil Fuels