دانلود pdf کتاب Fluoropolymers in the 21st Century : Driving Forces, Sustainability, Technology, Manufacturing, and Economics

[ad_1]

21st Century Fluoropolymers یک آموزش مختصر و در عین حال کامل در مورد این مواد با کارایی بالا از ساخت تا دفع ، با تأکید ویژه بر پایداری است. این کتاب سه عامل اساسی را که در صنعت تأثیر می گذارد مورد بحث قرار می دهد: جنبه های زیست محیطی و نیاز به بهبود پایداری ، جهانی سازی تولید و مصرف و انتقال مشاغل میراث از مواد سنتی و علوم زیستی.

با عدم اطمینان از سرنوشت صنعت ، این کتاب روندهای توسعه یافته در دهه های اولیه مطالب تا به امروز و پس از آن را دنبال می کند ، و معرفی کاملی از پزشکان جدید در این زمینه و بینش متخصص مهم در جهت آینده در فن آوری ها و محصولات فلوروپلیمر.

این کتاب با ترکیب این اطلاعات و بینش به یک جلد واحد ، مقدمه ای برای دانشمندان مواد ، مهندسان شیمی ، دانشمندان پلیمرها و مهندسان شاغل در صنایع مختلف – از جمله اتومبیل سازی ، هوا فضا ، هوا فضا و فرآوری شیمیایی تا فلوروپلیمر است. مواد و روند فعلی در استفاده از آنها ، و همچنین نشان دادن جهت آینده برای تحقیق و کاربرد در این زمینه.

  • معرفی مختصر فلوروپلیمرها ، با تأکید ویژه بر وضعیت بازار و جنبه های فزاینده مهم محیط ، بهداشت و ایمنی
  • در تصمیم گیری در مورد توسعه برنامه ، انتخاب مواد و ملاحظات فلوروپلیمر پایان عمر کمک کنید
  • بینشی تخصصی برای کمک به خوانندگان در درک روند اصلی و تغییرات در صنایع ، فن آوری ها و محصولات فلوروپلیمر فراهم کنید
  • [ad_2]

    دانلود کتاب Fluoropolymers in the 21st Century : Driving Forces, Sustainability, Technology, Manufacturing, and Economics