دانلود pdf کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :

[ad_1]

این کتاب با استفاده از تجربه و تخصص حرفه ای نویسنده در مناطق مرطوب و خشک ، خوانندگان را با فلسفه و روشهای اساسی علمی در مورد سیلاب و تأثیر آنها بر زندگی و دارایی انسان آشنا می کند. اساس هر مدل ، الگوریتم و روش محاسبه همراه با استراتژی های منطقی و تحلیلی ارائه شده است. روند گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی مورد توجه قرار می گیرد ، در حالی که ارزیابی خطر سیل ، آسیب پذیری ها ، روش های پیشگیری و روش های کاهش به طور سیستماتیک توضیح داده می شود ، به خوانندگان کمک می کند تا آنها را به روشی منطقی و موثر اعمال کنند. سرانجام ، برنامه های واقعی پروژه در هر بخش برجسته می شوند ، اطمینان حاصل می شود که خوانندگان نه تنها جنبه های نظری را درک می کنند ، بلکه همچنین می توانند اجرای دقیق آن را درک کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :