دانلود pdf کتاب Final Crisis

[ad_1]

این آخرین بحران است! تار و پود جهان DC با حمله دارک ساید خرد می شود و وقتی قهرمانان حمله نیروهای شیطانی را می بینند ، خیلی دیر است. آنچه از واقعیت باقی می ماند ، تحت سلطه ، همسویی و بردگی قرار می گیرد. اما هنوز هم امیدواری وجود دارد ، به لطف یک قهرمان رعد و برق که از زندگی پس از مرگ بازگشته است ، یک شوالیه تاریکی که به نظر می رسد شکست خورده است اما همیشه یک آسه در آستین دارد و یک انسان محکم که سفر به افراطی است باید درک برای کشف نیروهای خوب برای بسیج!

[ad_2]

دانلود کتاب Final Crisis