دانلود pdf کتاب Extracellular Recording Approaches :

[ad_1]

این جلد تکنیک ها و تحولات اخیر در بررسی های خارج سلولی را ارائه می دهد. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش صحرایی و ماهی گورخر بررسی می شود. ضبط های خارج سلولی در شناخت انسان ؛ ضبط های تک واحدی و آرایه های چند الکترود ؛ و نظرسنجی در موشهای پری ناتال و در اوایل رشد. در سبک سری Neuromethods ، فصل ها شامل انواع جزئیات و توصیه های مهم متخصصان مورد نیاز برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شما هستند. روش های پیشرو و معتبر ضبط خارج سلولی منبع ارزشمندی است که می تواند برنامه ها و روشهای به روز را برای مطالعه مناطق مغزی درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی در اختیار خوانندگان قرار دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Extracellular Recording Approaches :