دانلود pdf کتاب Extension of the Fuzzy Sugeno Integral Based on Generalized Type-2 Fuzzy Logic

[ad_1]

این کتاب توسعه دهنده عملگر ادغام فاصله کلی نوع 2 Sugeno انتگرال را با استفاده از منطق فازی نوع 2 عمومی ارائه می دهد. این برنامه افزودنی آن را قادر می سازد تا هنگام افزایش تعداد منابع و انواع اطلاعات به طیف وسیعی از برنامه های تصمیم گیری ، از سطوح بالاتر عدم اطمینان استفاده کند. نویسندگان همچنین نشان می دهند که عملگر تجمع گسترده عملکرد بهتری نسبت به سایر اپراتورهای سنتی یا توسعه یافته دارد. این کتاب یک منبع مرجع ارزشمند برای دانشجویان و محققانی است که در زمینه های مختلف کاربرد در تئوری و کاربرد منطق مبهم فعالیت می کنند ، جایی که تصمیم گیری تحت عدم اطمینان زیاد انجام می شود ، مانند تشخیص الگو ، پیش بینی سری زمانی ، کنترل هوشمند و تولید.

[ad_2]

دانلود کتاب Extension of the Fuzzy Sugeno Integral Based on Generalized Type-2 Fuzzy Logic