دانلود pdf کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices

[ad_1]

این مجموعه مفصل بیانگر این است که آیا می توان تعیین کرد که چگونه سطح ایدئولوژی تحت تأثیر رادیکالیزاسیون قرار می گیرد. به عبارت دیگر: چه اتفاقی در ذهن مردم می افتد قبل از اینکه تصمیم بگیرند از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند؟ این کتاب همچنین می پرسد: چه اتفاقی باید در ذهن مردم بیفتد تا از استفاده از نیروی سیاسی برای رسیدن به اهدافشان جلوگیری کند؟ این جلد ، از تعدادی زمینه های مختلف جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی ، محققان از رشته ها و دیدگاه های مختلف را متحد می کند ، هدف اصلی این است که درک ما از آنچه “رادیکالیزاسیون” در واقع معنی می کند ، پالایش کنیم.

[ad_2]

دانلود کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices