دانلود pdf کتاب Experimental Vibration Analysis for Civil Structures : Testing, Sensing, Monitoring, and Control

[ad_1]

این جلد ویرایش شده مشارکت منتخبی از کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل ارتعاشی تجربی سازه های مهندسی عمران را در سال 2017 در سن دیگو ، کالیفرنیا (EVACES2017) برگزار کرده است این رویداد مهندسان ، دانشمندان ، محققان و پزشکان را گرد هم آورد و زمینه ای برای بحث و انتشار آخرین پیشرفت ها و دستاوردها در تمام جنبه های مهم آزمایش پویا برای سازه های مهندسی عمران ، از جمله ابزار دقیق ، منابع هیجان ، تجزیه و تحلیل داده ها ، شناسایی سیستم ، نظارت و تعیین شرایط ، آزمایشات درجا و آزمایشگاهی ، کدها و استاندارد ها و کاهش ارتعاشات.

[ad_2]

دانلود کتاب Experimental Vibration Analysis for Civil Structures : Testing, Sensing, Monitoring, and Control